5ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ»

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με το 5ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 197Kb).