Προκήρυξη Μορφωτικών ανταλλαγών 2019

Για να δείτε την «Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής, έτους 2019», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 265Kb).