Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδακτικού & εκπαιδευτικού προσωπικού

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με την "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδακτικού & εκπαιδευτικού προσωπικού το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαικού έτους 2018-2019", παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 102Kb).