Πρόσκληση για παρακολούθηση δοκιμαστικού μαθήματος «Σχεδιασμός και καθοδήγηση της προπόνησης δύναμης»

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με την "Πρόσκληση για παρακολούθηση δοκιμαστικού μαθήματος με γνωστικό αντικείμενο Προπονησιολογία της Φυσικής Κατάστασης", παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 38Kb).