Χορήγηση τριών (3) υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές για σπουδές στην αγγλική γλώσσα στο Beijing Institute of Technology (BIT)

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με τη «Χορήγηση τριών (3) υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές για σπουδές στην αγγλική γλώσσα στο Beijing Institute of Technology (BIT)», παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

  1. Ανακοίνωση (PDF: 31Kb)
  2. Επιστολή (PDF: 256Kb)
  3. Φόρμα εγγραφής (PDF: 232Kb)