Χορήγηση τριών (3) υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές για σπουδές στην αγγλική γλώσσα στο Beijing Institute of Technology (BIT)

Pin It

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με τη «Χορήγηση τριών (3) υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές για σπουδές στην αγγλική γλώσσα στο Beijing Institute of Technology (BIT)», παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

  1. Ανακοίνωση (PDF: 31Kb)
  2. Επιστολή (PDF: 256Kb)
  3. Φόρμα εγγραφής (PDF: 232Kb)