Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2018-19

Pin It

Ανακοινώνεται το δελτίο τύπου (PDF: 78Kb) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη εισαγωγή αθλητών.

Επισημαίνεται ότι πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται σε αυτό οι επιτυχόντες πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:

  • φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • βεβαίωση ΑΜΚΑ