Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Pin It

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), ο οποίος οριοθετεί εκ νέου το πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στην οργάνωση ΠΜΣ (από το 1993), θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εντατικής φοίτησης) για εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τμήματος και συγκεκριμένα:

Για το δικαίωμα απαλλαγής από τα δίδακτρα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ απαλλαγής διδάκτρων (PDF: 115Kb)

Σημείωση: Σας ενημερώσουμε ότι οι Προκηρύξεις των νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα αναρτώνται σταδιακά λόγω της διαδικασίας Ίδρυσης/ Επανίδρυσης όλων των Μεταπτυχιακών όλων των Α.Ε.Ι. (Νόμος 4485/2017).

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος για τα Π.Μ.Σ., τηλέφωνο 25310 39622 καθώς και στην ιστοσελίδα του κάθε Π.Μ.Σ.