Ενημερωτικό Δελτίο του Τμήματος Επιστημονικής & Πανεπιστημιακής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας

Για να δείτε το «Ενημερωτικό Δελτίο του Τμήματος Επιστημονικής & Πανεπιστημιακής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας», παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

  1. Ενημερωτικό Δελτίο (PDF: 455Kb).
  2. Lettre d'information (PDF: 342Kb).
  3. Διεθνές συνέδριο «Από την οθωμανική Ευρώπη στα βαλκανικά έθνη: Επανεξετάζοντας το Διαφωτισμό» - Colloque international «De l’Europe ottomane aux nations balkaniques: les Lumières en question» (PDF: 122Kb).