Στέγαση και σίτιση φοιτητών για το ακαδ. έτος 2018-2019 (φοιτητές από Β’ έτος σπουδών έως πτυχίο)

Pin It

Για να δείτε την ανακοίνωση που αφορά την «Στέγαση και την σίτιση των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (φοιτητές από Β’ έτος σπουδών έως πτυχίο)», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 335Kb.