Νέα παράταση δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων, Χειμερινού εξάμηνου 2017-2018

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας

Η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές παρατείνεται μέχρι και την Τετάρτη 07 Φεβρουαρίου 2018.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).