Υποτροφίες Ρουμανίας σε αλλοδαπούς φοιτητές για το ακαδ. έτος 2018-19

Για να δείτε την «προκήρυξη υποτροφιών Ρουμανίας προς αλλοδαπούς φοιτητές μη προερχόμενους από χώρες-μέλη της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 49Kb).