Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού

Για να δείτε την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 93Kb).