Πρόγραμμα υποτροφιών του ASEM-DUO προς τα ΑΕΙ της ΕΕ για να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα υποτροφιών με την Ταϊλάνδη

Pin It

Για να δείτε το «Πρόγραμμα υποτροφιών του ASEM-DUO προς τα ΑΕΙ των Κρατών - Μελών της ΕΕ για να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα υποτροφιών με την Ταϊλάνδη» παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

  1. Ανακοίνωση Προγράμματος υποτροφιών του ASEM-DUO προς τα ΑΕΙ των Κρατών - Μελών της ΕΕ για να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα υποτροφιών με την Ταϊλάνδη, (PDF: 64Kb)
  2. Οδηγίες προγράμματος υποτροφιών, (PDF: 215Kb)