Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του ΔΠΘ στη Σύγκλητο

Pin It

Για να δείτε την «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του ΔΠΘ στη Σύγκλητο», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 125Kb).