Παράταση προθεσμιών υποβολής υποψηφιοτήτων για ανάδειξη Κοσμήτορα και ανάδειξη Διευθυντών Τομέων

Pin It

Για να δείτε την «Παράταση προθεσμιών υποβολής υποψηφιοτήτων για ανάδειξη Κοσμήτορα και ανάδειξη Διευθυντών Τομέων της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης», παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

  1. Παράταση προθεσμίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (PDF: 52Kb).
  2. Παράταση προθεσμίας για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα «Ασκησης και Υγείας» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. (PDF: 55Kb).
  3. Παράταση προθεσμίας για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα «Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. (PDF: 54Kb).
  4. Παράταση προθεσμίας για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα «Προπονητικής» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. (PDF: 52Kb).