Παράταση υποβολής δικαιολογητικών για σίτιση

Pin It

Ανακοινώνεται ότι το διάστημα υποβολής αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών σίτισης παρατείνεται έως τις 6 Οκτωβρίου 2017.