Ταυτοποίηση στοιχείων και Διαδικασία χορήγησης κωδικών σε πρωτοετείς φοιτητές

Για να δείτε πληροφορίες για τη «Ταυτοποίηση στοιχείων και Διαδικασία χορήγησης κωδικών σε πρωτοετείς φοιτητές», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 230Kb).