Προθεσμία και δικαιολογητικά εγγραφής αλλοδαπών -αλλογενών 2017

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με την «Προθεσμία και τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών - αλλογενών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018», παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

  1. Προθεσμία εγγραφής στις Σχολές επιτυχίας των εισαγομένων στις Σχολές, Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (PDF: 50Kb).
  2. Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. (PDF: 145Kb).