Προκηρύξεις για την ανάδειξη Κοσμήτορα και Διευθυντών Τομέων της Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ.

Για να δείτε τις «Προκηρύξεις για την ανάδειξη Κοσμήτορα και Διευθυντών Τομέων της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης», παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

  1. Προκήρυξη για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (PDF: 109Kb).
  2. Προκήρυξη για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα «Ασκησης και Υγείας» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. (PDF: 101Kb).
  3. Προκήρυξη για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα «Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. (PDF: 105Kb).
  4. Προκήρυξη για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα «Προπονητικής» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. (PDF: 101Kb).