Ώρα Τελετής Ορκωμοσίας, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Pin It

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία του Τμήματός μας, για τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2017 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 και τις ώρες:

11:00 π.μ. για τους υποψήφιους από Α –Κ και
14:00 π.μ. για τους υποψήφιους από Λ - Ω

Οι φοιτητές προκειμένου να λάβουν μέρος στην τελετή ορκωμοσίας, να καταθέσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά και να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος θα πρέπει απαραιτήτως να παρουσιαστούν στη Γραμματεία του Τμήματος την Τετάρτη 13/09/2017 τις κάτωθι ώρες:

8:30-09:30 οι υποψήφιοι από Α-Κ
12:00-13:00 οι υποψήφιοι από Λ-Ω