Πρόγραμμα υποτροφιών του ASEM-DUO προς τα ΑΕΙ των Κρατών - Μελών της ΕΕ

Για να ενημερωθήτε για την πρόσκληση εκ μέρους της Γραμματείας του προγράμματος υποτροφιών του ASEM-DUO προς τα ΑΕΙ των Κρατών - Μελών της ΕΕ να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα υποτροφιών με την Ταϋλάυδη με προθεσμία την 31η Αυγοϋστου 2017, παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

  1. Ενημερωτικό δελτίο προγράμματος υποτροφιών (PDF: 64Kb).
  2. Οδηγίες εφαρμογής προγράμματος υποτροφιών (PDF: 216Kb).