ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΚΥ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριων

Για να δείτε τους προσωρινούς πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων του «Προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)», για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 47Kb.