Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με τις «Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018» παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

  1. Απόφαση με θέμα: «Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018», (PDF: 51Kb)
  2. Έντυπο αίτησης καθώς και κατάλογος των απαιτούμενων δικαιολογητικών, (PDF: 138Kb)