Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση της κατασκήνωσης μεταμόρφωσης Χαλκιδικής (στελέχη - ομαδάρχες)

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών - φοιτητών και μαθητών για συμμετοχή τους στη στελέχωση των Μαθητικών Κατασκηνώσεων του Υπουργείου Παιδείας στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής κατά το θέρος 2017» παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF και DOC αρχεία:

  1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών - φοιτητών και μαθητών για συμμετοχή τους στη στελέχωση των Μαθητικών Κατασκηνώσεων του Υπουργείου Παιδείας στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής κατά το θέρος 2017, (PDF: 345Kb)
  2. Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτικού στελέχους για κατασκήνωση, (DOC: 52Kb)
  3. Αίτηση – δήλωση ομαδαρχών, (DOC: 231Kb)
  4. Αίτηση – δήλωση στελεχών, (DOC: 236Kb)