Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής

Για να δείτε τον "Ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσεως καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Προπονητικής στο γνωστικό αντικείμενο «Εργοφυσιολογία στην αναπτυξιακή ηλικία»", παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 68Kb.