Συμπληρωματική - ως προς τη χωρά της Γερμανίας - προκήρυξη μορφωτικών ανταλλαγών 2017

Pin It

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με τη "Συμπληρωματική - ως προς τη χωρά της Γερμανίας - προκήρυξη μορφωτικών ανταλλαγών 2017" παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF και DOC αρχεία:

  1. Προκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής έτους 2017, (PDF: 262Kb)
  2. Συμπλήρωση στην υπ' αριθμ. πρωτ. 32237/Ζ1/28-02-2017 «Προκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής έτους 2017» για το διμερές πρόγραμμα Μορφωτικών Ανταλλαγών Ελλάδας - Γερμανίας, (PDF: 45Kb)
  3. Αίτηση στο πλαίσιο των διακρατικών μορφωτικών προγραμμάτων έτους 2017 για επιστημονική επίσκεψη στις χώρες, (DOC: 39Kb)
  4. Application for scientific visit in 2017 under bilateral educational programme, (DOC: 43Kb)