Παράταση προθεσμίας "Υποτροφίες Αριστείας για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα από το ΙΚΥ" για υποβολή αιτήσεων

Για να δείτε την ανακοίνωση που αφορά την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις "Υποτροφίες Αριστείας για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα από το ΙΚΥ", παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 25Kb.