Ενημέρωση φοιτητών/τριών για το πρόγραμμα ERASMUS PLUS

Την Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017, 13:30 – 15:00, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των φοιτητών/τριών σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα ERASMUS PLUS.

Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία παρακολούθησης μαθημάτων ενός ή και δύο εξαμήνων σε άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια αλλά κ τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης έως τέσσερις μήνες, σε ευρωπαϊκούς φορείς.

Συνεπώς, η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων (ιδίως των προπτυχιακών φοιτητών/τριών Α’ & Β’ έτους) είναι επιβεβλημένη.