Συνάντηση για συζήτηση θεμάτων εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στο αθλητικό μάνατζμεντ

Την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017, στις 13:00 - 13:30, στο μικρό αμφιθέατρο του Τμήματος, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση φοιτητών / τριών που έχουν ξεκινήσει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο αθλητικό μάνατζμεντ για να συζητηθούν θέματα που άπτονται του περιεχομένου και της διαδικασίας. Αν ενδιαφέρεστε για το θέμα αυτό είστε ευπρόσδεκτοι να συμμετέχετε.

Δημήτρης Γαργαλιάνος
Αναπληρωτής Καθηγητής