Πρόγραμμα μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι για την εβδομάδα από Δευτέρα 16 Ιανουαρίου έως Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017 τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Σε όσα μαθήματα απαιτηθεί αναπλήρωσή τους αυτή θα πραγματοποιηθεί μετά από σχετική ενημέρωση των διδασκόντων.