Υποτροφίες

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με τις υποτροφίες παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

  1. Ενημέρωση σχετικά με υποτροφίες νια μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Τουρκία, (PDF: 28Kb)
  2. Χορήγηση υποτροφιών από το πρόγραμμα υποτροφιών Darmasiswa της Ινδονησίας σε τρεις (3) Έλληνες φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2017, (PDF: 57Kb)
  3. Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από την Ινδία σε Έλληνες φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, (PDF: 59Kb)