Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος

Για να δείτε το εκλεκτορικό σώμα για τη μονιμοποίηση του κ. Νικόλαου Βερναδάκη σε θέση Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας στη Φυσική Αγωγή»,, παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 281Kb.