Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Φυσική Αγωγή με έμφαση στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς"

Pin It

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με τη «Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Φυσική Αγωγή με έμφαση στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς"», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 570Kb.