Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής

Για να δείτε τον "Ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για τη μονιμοποίηση του κ. Νικόλαου Βερναδάκη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας στη Φυσική Αγωγή»", παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 257Kb.