Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσική Αγωγή με Έμφαση στις Υπαίθριες Δραστηριότητες»

Για να δείτε την Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσική Αγωγή με Έμφαση στις Υπαίθριες Δραστηριότητες», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 18Kb.