Προδημοσίευση 1ης προκήρυξης υποτροφιών (ΕΛΙΔΕΚ) για υποψήφιους διδάκτορες

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με την "Προδημοσίευση της 1ης προκήρυξης υποτροφιών (ΕΛΙΔΕΚ) για υποψήφιους διδάκτορες", παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 187Kb.