Πρωτοετείς φοιτητές: Στατιστικό Δελτίο

Pin It

Καλούνται οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο είτε εγγράφως, είτε μέσω της ηλεκτρονικής εγγραφής τους στο Τμήμα, να το συμπληρώσουν είτε εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος, είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login_1617.jsp