Προθεσμία εγγραφής Αλλοδαπών-Αλλογενών

Pin It

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με την "Προθεσμία εγγραφής Αλλοδαπών-Αλλογενών στις Σχολές/Τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης", παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 129Kb.