Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Φυσική Αγωγή με έμφαση στις Υπαίθριες Δραστηριότητες"

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με τη «Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: Φυσική Αγωγή με έμφαση στις Υπαίθριες Δραστηριότητες», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 1,26Mb.