Διαπιστωτική πράξη εκλογής τριών καθηγητών ως μελών της κοσμητείας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με τη «Διαπιστωτική πράξη εκλογής τριών καθηγητών ως μελών της κοσμητείας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 1,06Mb.