Ανακοινοποίηση Πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή των τριών μελών της Κοσμητείας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με το «Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή των τριών μελών της Κοσμητείας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 536Kb.