Διαδικασία χορήγησης Στεγαστικού Επιδόματος Φοιτητών

Pin It

Για να δείτε την ανακοίνωση που αφορά τη "διαδικασία χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων", παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 258Kb.