5ο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο «Αθλητισμός, Κοινωνία και Πολιτισμός»

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με το 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο «Αθλητισμός, Κοινωνία και Πολιτισμός», το οποίο διοργανώνει η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (International Olympic Academy - IOA) σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (Center for Hellenic Studies, Harvard University - CHS) και θα πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ολυμπία από τις 09 έως τις 13 Ιουλίου 2016, παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 316Kb.