Ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση θέσης Καθηγητή

Ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τομέα Προπονητικής, με γνωστικό αντικείμενο «Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ΑΔΑ: 9ΕΛΑ46ΨΖΥ1-ΖΗΠ (PDF: 112Kb).