Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό», (PDF: 206Kb).