Αναβολή των εξετάσεων σε όλα τα Τμήματα του Δ.Π.Θ. την Πέμπτη 4 Φεβρουάριου 2016, λόγω της πανελλαδικής απεργίας

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με την "αναβολή των εξετάσεων σε όλα τα Τμήματα του Δ.Π.Θ. την Πέμπτη 4 Φεβρουάριου 2016, λόγω της πανελλαδικής απεργίας.", παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 505Kb.