Ανανέωση εγγραφής - Δηλώσεις μαθημάτων

Όλοι οι φοιτητές/τριες του ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ καλούνται:

 1. να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
 2. να δηλώσουν τα μαθήματα του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου 2015-2016
 3. να δηλώσουν τα μαθήματα που χρωστούν από προηγούμενα εαρινά εξάμηνα

Προθεσμία ανανέωσης εγγραφής – Δήλωσης μαθημάτων: από 02-02-2016 μέχρι 07-02-2016
Έναρξη μαθημάτων: 15-02-2016

Τρόπος ανανέωσης εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων:

Με ηλεκτρονική υποβολή στη διεύθυνση https://unistudent.duth.gr/main.asp με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης (Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης αναγράφονται στην διεύθυνση αυτή)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα παρακάτω μαθήματα έχει τεθεί όριο φοιτητών που μπορούν να το παρακολουθήσουν και θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας δήλωσής τους:

 • Ν062 «Εισαγωγή στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση» Δ΄εξαμήνου
 • Ν068 «Υδατοσφαίριση Ι» ΣΤ΄& Η΄ εξαμήνου
 • Ν080 «Ναυαγοσωστική» ΣΤ΄& Η΄ εξαμήνου
 • Ν085 «Racketball-squash» ΣΤ΄& Η΄ εξαμήνου
 • Ν063 «Οργάνωση Ακαδημιών και camp» ΣΤ΄ & Η΄εξαμήνου
 • *Ν045 Θεραπευτική Άσκηση και Αποκατάσταση Δ΄εξαμήνου. To μάθημα αυτό θα δηλωθεί συγχρόνως στο Unistudent και στο E-CLASS.

Φοιτητής/τρια που εισάγεται στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ως αθλητής-τρια, υποχρεούται να ακολουθήσει την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, με βάση την οποία έγινε η εισαγωγή του, εφόσον το Τμήμα χορηγεί τη συγκεκριμένη ειδικότητα

 • Φοιτητής/τρια που δεν εγγραφεί σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα, σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, διαγράφεται αυτοδίκαια από τη σχολή.
 • Φοιτητής/τρια που δεν δηλώσει κάποιο μάθημα δεν μπορεί να το παρακολουθήσει ούτε και να εξετασθεί σ΄ αυτό.

Οι φοιτητές παλαιότερων ετών (από ακαδημαϊκό έτος εγγραφής 2003-2004 και πριν) που επιθυμούν να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος υπεύθυνη δήλωση (DOC: 43Kb).