Μετεγγραφές φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από την Τετάρτη 27-1-2016 μέχρι την Τετάρτη 3-2-2016 και να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά που δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να υποβάλλουν καθώς και αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης που υπέβαλαν.

Από τη Γραμματεία