Χορήγηση τριών (3) υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους για προπτυχιακές σπουδές

Για να δείτε τη "Χορήγηση τριών (3) υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόους για προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο «Hankuk» της Ν. Κορέας για το έτος 2016.", παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 1Mb.