Πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξετάσεων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016 στο οποίο δεν περιλαμβάνονται μαθήματα εαρινών εξαμήνων λόγω μη δημοσίευσης σχετικής ρύθμισης.

Εφόσον δημοσιευθεί ανάλογη ρύθμιση θα αναρτηθεί σχετικό πρόγραμμα εξετάσεων που θα περιλαμβάνει τα μαθήματα εαρινών εξαμήνων χωρίς να τροποποιούνται οι ημερομηνίες εξέτασης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου όπως αναρτώνται.

Για να δείτε το πρόγραμμα εξετάσεων του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

Εξεταστική Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016

  1. Συνοπτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων, (PDF: 209Kb - Τελευταία ενημέρωση 24/12/2015)
  2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Θεωρητικών Μαθημάτων, (PDF: 277Kb - Τελευταία ενημέρωση 24/12/2015)